Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Mar 3, 2021

Vi har i de senaste avsnitten pratat kommunikation - vad vi säger, hur vi säger det. Vad som saknas är kommunikationens kanske mest centrala del, nämligen lyssnandet. Hur ska vi tänka för att ta till oss det som sägs på rätt sätt? Hur mycket tolkar vi andra utan att ta reda på vad som egentligen menas? Lennart och Cathrin ställer sig också frågan varför vi väljer att svara helt olika beroende på vem som ringer i luren.