Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Mar 10, 2021

När hade du ett djupare samtal med en vän senast? Vi har en tendens att prata om vissa saker med vissa personer. Samtidigt glömmer vi bort att samtala med våra nära om det som är viktigt i livet. Konsekvensen kan då bli att vi bygger våra relationer på fel värdegrunder. Hur lyfter vi en sådan relation till nya nivåer? Går du miste om stora delar av en relation för att det finns saker ni inte pratar om? Lennart och Cathrin diskuterar frågan och tar fram nycklarna för hur vi får ut nya värden av gamla vänner.