Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Apr 14, 2021

Många känner igen sig i att vi kliver in i olika roller i olika sammanhang. Hur vi är, klär oss, beter oss och pratar skiljer sig åt beroende på vilka vi umgås med och vad syftet är. Varför är det så? Är det en styrka att kunna anpassa sig efter varje situation eller ligger superkraften i att visa samma personlighet oavsett hur omvärlden försöker påverka oss? Men framför allt - vem har bestämt hur vi ska vara, och när bestämde vi oss för att lyssna?