Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


May 12, 2021

Vi har alla olika åsikter om mål och mätbarheter. Brukar vi nå dom eller tappar vi bort oss på vägen? Hur gör vi för att vara i kontakt med våra mål i en stressig vardag och hur mäster vi de viktigaste sakerna på rätt sätt? Oavsett om vi mäter likes eller hur många vi kan få att gråta i TV finns oändliga sätt att mäta våra framsteg där de på riktigt gör skillnad i våra liv. Charlie och Lennart resonerar kring ämnet och är inte riktigt överens...