Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


May 19, 2021

Då och då ställs vi inför stora beslut som vi vet kommer vara direkt livsavgörande, men hur påverkas våra liv av alla de små valen som vi både gör och inte gör i vardagen? Charlie och Lennart resonerar kring de många ogjorda valens effekter och vilka möjligheter som uppstår när vi fattar beslut om livets små ting. Är kanske lösningen att utgå från ett förstoringsglas när man ska renovera lägenheten eller alltid välja pizza nummer nio?