Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Dec 27, 2019

I andra avsnittet på temat Berikande Resurser pratar Charlie, Pia och Cathrin om vika resurser som berikar deras liv och hur det går att plocka fram resurserna när de behövs. Finns det kanske fler outnyttjade resurser som man inte ens är medveten om att man har omkring sig?


Dec 18, 2019

Första avsnittet på temat Berikande Resurser. Har du funderat på vilka resurser du har som gör ditt liv rikt? Tar du vara på de resurserna som finns omkring dig, eller är du ens medveten om att dom finns?


Dec 11, 2019

Hur skulle ditt liv påverkas om ditt engagemang ökade i något område i ditt liv? Niklas, Pia och Johan besvarar frågan och hur det ökade engagemanget ska plockas fram - för det är ju lättare sagt än gjort. Ta med dig praktiska tips och trix från det sista avsnittet på temat Engagemang.


Dec 4, 2019

Charlie och Pia diskuterar vad de engagerar sig för - och vad som absolut inte engagerar dem. Vad är skillnaden mellan engagemang som kommer inifrån, och engagemang som kommer från andras brinnande intresse? Och är det egentligen alltid bra att ha ett stort engagemang, eller medför det en risk för att missa annat...