Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Jul 21, 2021

Bör man göra det som är viktigt eller som är bråttom för att vara mest effektiv? Går det att vara effektiv i sina relationer precis som med sin tid? Charlie och Lennart ger sina tankar kring frågorna i ämnet effektivitet.