Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Mar 25, 2020

Att stämma av sina mål är viktigt - men hur ofta stämmer du egentligen av vilket perspektiv du har på saker och ting? I sista avsnittet på temat perspektiv diskuterar Pia och Johan vikten av att vara medveten om vad som är ens eget perspektiv, och hur ett förändrat perspektiv kan göra stor skillnad för dig,...


Mar 18, 2020

Pia och Lennart diskuterar vilka verktyg som kan användas för att byta perspektiv. I många fall är det lättare sagt än gjort - så vilka knep finns det? Och vilket perspektiv bör man ta, eller kanske inte ta?


Mar 11, 2020

Det är dags att prata perspektiv! "Vi ser inte världen som världen är, utan hur vi är" säger Niklas. Vad innebär det då? Finns det saker som är rätt och fel eller beror det på vilken stol vi sitter på? Behöver man ändra på världen eller räcker det med att byta perspektiv på hur man ser den? 


#134: Perspektiv 1 - Pia & Niklas

Mar 11, 2020

Det är dags att prata perspektiv! "Vi ser inte världen som världen är, utan hur vi är" säger Niklas. Vad innebär det då? Finns det saker som är rätt och fel eller beror det på vilken stol vi sitter på? Behöver man ändra på världen eller räcker det med att byta perspektiv på hur man ser den?