Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Jun 30, 2021

Saker sker inte av sig själva, utan vi måste på ett eller annat sätt ta oss tid för att få det gjort, förr eller senare. Hur kan vi få mer makt över vår egen tid, våra prioriteringar och hur förvaltar vi de 168 timmar vi har varje vecka? Lennart och Charlie tar tag i frågan och ställer kalendern till svars...


Jun 23, 2021

Uttrycket kommer ifrån golfen och innebär att göra det bästa av situationen. Hur man hanterar en situation som inte blivit som man först tänkt kan ha stor betydelse för hur slutresultatet kommer se ut. Charlie och Cathrin resonerar kring om vi ofta gräver ner oss för när bollen inte ligger där vi vill, eller...


Jun 16, 2021

I förra veckans avsnitt pratade Lennart och Cathrin om hur vi ställer oss till att bli värvade till nya idéer. Denna vecka plockar Charlie och Lennart upp stafettpinnen och pratar om vad vi omedvetet värvar andra till. Är vi medvetna om vad vi "säljer på" vår omgivning om vad vi vill, vart vi ska och vilka...


Jun 9, 2021

Begreppet "värvad" har helt klart olika innebörd för olika personer, kanske beror det främst av vad man blir värvad till. Lennart och Cathrin reflekterar kring ordet som de anser används för lite i det svenska språket och som dessutom är kantat av missuppfattningar. Kanske är nyckeln till ett lyckat sälj...


Jun 2, 2021

Vad skulle hända i ditt liv om du faktiskt uttryckte vad du vill? Oavsett om du vill äta kinesiskt eller gifta dig är att uttrycka sin vilja en genväg till att få de resultat du vill i livet. Men är att säga det man vill och få som man vill samma sak? Hur kan vi utnyttja en tydligare kommunikation för att skapa...