Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Sep 29, 2021

FIRE-rörelsen (Financial Independence, Retire Early) har vuxit kraftigt de senaste åren. Den går i huvudsak ut på att så snabbt som möjligt i livet skaffa sig ekonomisk frihet för att under resten av livet kunna leva som du vill. Är detta ett framgångsrikt sätt att leva och skapa nya möjligheter i livet eller...


Sep 22, 2021

Uttrycket "What you resist persists" har du säkert hört någon gång, men vad innebär det? Charlie och Lennart har uppmärksammat FIRE-rörelsens framfart och att jakten på framgång ofta blir så intensiv att man glömmer målet och springer rakt förbi. Stannar vi upp för sällan för att inse vad vi gör, och...


Sep 1, 2021

Varför ska vi krossa glastak om vi är nöjda där vi är? 
Att utvecklas och samla nya erfarenheter är ett effektivt sätt att känna oss närvarande till livet. Så hur gör vi för att ta nästa steg i livet och lära oss nya saker när vi känner att vi nått en platå?