Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Oct 27, 2021

Förra veckan pratade vi bland annat om begreppet "energiekonomi". Vad innebär det och hur hänger energiekonomin ihop med våra andra ekonomier? Upplever vi ibland att vi har brist på tid eller pengar men att det vi behöver är energi? Varför är det så och hur kan vi se till att skaffa oss mer energi i livet?...


Oct 20, 2021

Är det viktigt att inkludera andra i din ekonomi, eller att inkludera dig själv i andras? För många är den privata finansiella ekonomin  någonting som vi helst håller för oss själva, men kan det finnas tillfällen då det är en fördel att diskutera ekonomin tillsammans med andra? Har du till exempel själv...


Oct 13, 2021

Det finns tusen sätt att dela en limpa på och minst lika många sätt att dela upp sina pengar. Nämner man "budget" är det lätt att få upp bilden av Lyxfällans budgettavla, men är det så en budget måste se ut? Att ha en god finansiell ekonomi och god relation till sina pengar handlar till stor del om att låta...


Oct 6, 2021

Varför är vi så engagerade i att skaffa mer pengar men glömmer bort de vi har? Charlie och Lennart besöker det kära ämnet om vår finansiella ekonomi och diskuterar frågan om hur logiskt vi hushållet med de pengar som vi har. Hur kommer det sig att vi dagligen sliter för en lönehöjning samtidigt som vi...