Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Mar 30, 2022

Hur påverkas vi av personerna som finns runt omkring oss? Oavsett om det är en familjemedlem, en vän eller en granne så påverkas vi av de som på ett eller annat sätt spelar en roll i vår vardag. Vilken påverkan har de på hur vi är, tänker och beter oss? Hur kan vi vara uppmärksamma på effekterna och vad...


Mar 23, 2022

Att ha koll på sin finansiella ekonomi är en viktig del för ett rikt liv. I veckans avsnitt går Charlie och Lennart igenom tre av de viktigaste nyckeltalen för att få grepp om hur ens pengar mår, hur de används och vart ens pengar är på väg. Vad behöver du ha koll på för att få en sundare och mer...


Mar 16, 2022

Lika uppstyrt och oklart som titeln lyder är en stor del av informationen som kommer till oss via sociala medier, radio och tv - det är nämligen dags att prata nyheter! Hur mycket nyheter är det egentligen under de så kallade nyheterna, hur mycket spelar de på våra känslor och hur ska vi förhålla oss till det...


Mar 9, 2022

Hur stor del av våra val görs aktivt och hur stor del görs utifrån den miljö vi har omkring oss? Beroende på vilka strukurer vi har omkring oss skapar vi olika goda förutsättningar för att skapa värde i våra liv. På vilket sätt tar du hjälp av din omgivning och vart gör dina strukturer mer skada än nytta?