Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Jul 28, 2021

Om vi träffar en svensk på en tysklandsemester känner vi genast en stark gemenskap och tillhörighet. Träffar vi däremot samma person veckan senare på varsin sida av fotbollsläktaren är vi istället rivaler. Varför är det så, vilka myter bygger vi vår bild av tillhörighet på och vad har känslan av tillhörighet för påverkan på våra liv? Hur balanserar vi behovet av att tillhöra en grupp med behovet av att ha vår egen identitet och sticka ut från gruppen? Charlie och Lennart tar en ny take på ämnet i veckans avsnitt!