Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Aug 11, 2021

"Du vet hur det är, 50 veckor i helvetet för två veckor i solen" var ett citat Charlie hörde på en solsemester för ett antal år sedan. Måste det vara på det sättet? Hur kan vi göra även de övriga veckorna att kännas som ledighet och hur kan vi ta vara på ledigheten när den finns runt oss? Att kunna skilja på jobb och ledighet har kanske varit svårare än någonsin när vi under senaste året när många jobbat hemifrån och haft större möjlighet att påverka vår tid. Hur skapar vi strukturer för att ha en hälsosam relation mellan jobb och ledighet?