Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Aug 25, 2021

Är du medveten om vilka begränsningar du har satt upp för dig själv? En del av dessa har du säkert stenkoll på, en del ser du inte alls. Oavsett om du inte identifierat problemet eller insett att det finns en lösning på det finns det hinder i vårt tänkande som begränsar oss i livet. Hur identifierar vi dessa dolda begränsningar och hur bär vi oss åt för att krossar glastaken och glasväggarna för att ta oss uppåt och se bredare? Charlie och Lennart diskuterar ämnet i veckans avsnitt!