Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Mar 9, 2022

Hur stor del av våra val görs aktivt och hur stor del görs utifrån den miljö vi har omkring oss? Beroende på vilka strukurer vi har omkring oss skapar vi olika goda förutsättningar för att skapa värde i våra liv. På vilket sätt tar du hjälp av din omgivning och vart gör dina strukturer mer skada än nytta?