Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Mar 16, 2022

Lika uppstyrt och oklart som titeln lyder är en stor del av informationen som kommer till oss via sociala medier, radio och tv - det är nämligen dags att prata nyheter! Hur mycket nyheter är det egentligen under de så kallade nyheterna, hur mycket spelar de på våra känslor och hur ska vi förhålla oss till det som sägs?