Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Apr 6, 2022

Varje stort mästerverk började som en liten tanke i en persons huvud. På samma sätt har varje resultat i ditt liv börjat med att du en gång haft en tanke på vart du vill och tagit ett litet steg dit. Kanske medvetet, kanske omedvetet, men det har någong gång börjat med att du sått ett frö.

Hur kan vi lära oss att så frön på ett medvetet sätt som ger oss större resultat i livet? Hur behåller vi tålamodet när vi inte ser omedelbara resultat och hur kan vi mäta ränta på ränta-effekten i våra relationer?