Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Apr 13, 2022

"Livet är det där som pågår medan du är upptagen med annat". Det är som citatet säger lätt att glömma bort vad som är viktigt för oss när vi är upptagna med att göra det som är bråttom. Men hur vet vi vad som är viktigt i våra liv och hur sållar vi bort det som är bråttom men som saknar betydelse för oss? Charlie och Lennart guiar oss genom veckans ämne.