Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Apr 20, 2022

"Du kan inte bli arg på ett äppelträd för att det inte producerar päron". 

Charlie menar att en av anledningarna till att han har fått ett rikare liv är att han är försiktig med att ha för höga förväntnignar. Lennart menar att besvikelse i huvudsak grundar sig i vilka förväntningar du har snarare än vad som inte blev som det var tänkt. Oavsett är förväntningar en stor del av våra liv och hur vi tar ansvar för dom kommer påverka hur vi upplever det. Hur kan vi då ta ansvar för våra förväntningar, och när borde vi ha högre - eller lägre - förväntningar?