Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


May 31, 2022

För många är inkomst lika med lön. Det finns dock en rad andra möjligheter för att öka på bankkontot. Charlie och Lennart förklarar strategierna bakom förkortningarna A, F, S och I och varför att ha kunskapen om dessa kan få kontot att växa på flera fronter samtidigt.