Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Sep 28, 2022

Vi får många frågor som på ett eller annat sätt är kopplade till föräldraskapet. Lennart och Charlie backar bandet till sin egen uppväxt och delar med sig av lärdomar, erfarenheter och utmaningar som ger dom nytta även idag. Nu, många år senare och med egna barn - hur ser deras tankar och filosofi ut när det kommer till uppfostran och föräldraskap? Vi pratar ekonomi, vänskap kontra heirarki inom familjen och hur man på bästa sätt bereder sina barn för vägen som kallas livet.