Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Oct 5, 2022

Vare sig vi vill erkänna det för oss själva eller inte går det inte förneka att vi alla strävar efter samma sak - framgång. Den klassiska bilden av framgång, fylld med pengar, en lyckad karriär och exklusiva bilar kanske inte passar alla, men vi har alla en vild av vad framgång är. Kanske söker du efter balans i livet, en bra relation med dina barn, tid för kreativt skapande eller sinnesro och ser möjligheten till det som en potentiell framgång. Hur kan vi då säkerställa att vi kommer närmare och närmare det som är framgång för oss, när det varken innehåller kilon, bankkonton eller kalorier?