Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Nov 16, 2022

Vi närmar oss slutet på 2022 och det börjar bli dags att förbereda sig för ett nytt år i kalendern. Passa på att ge dig utrymme att ge projekten i ditt liv ny energi, ta fram en tydlig strategi för att nå nya mål och börja förbereda dig för hur du ska maximera det kommande året. Ett utmärkt sätt att göra detta är att hålla en egen kick-off för att på riktigt skapa förutsättningar för förändring i ditt liv. Charlie och Lennart guidar genom tankesätten, strategierna och taktikerna för att besmästra din egen kick-off!