Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Apr 26, 2023

När vi tänker på "inkomst" så dras tankarna för många direkt till lön, en typ av inkomst där tid och energi sedan byts ut mot pengar. Det är dock långt ifråndet enda sättet att få inkomst och finansiera sitt liv på. I dagens avsnitt redogör Charlie och Lennart för "finansieringskvadranten" och de fyra olika inkomstkällorna som hjälper dig på vägen till finansiell frihet och ett rikare liv.