Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Nov 15, 2023

Med översättning från engelskans "being" tar vi idag ett grepp om vad ditt varande utstrålar och förmedlar. Har du någon gång funderat på vilken känsla och energi du ger när du kommer in i ett rum, eller vilken uppfattning folk får av dig bara genom ditt varande? Vi pratar om ansvaret kring ditt varande och vikten att vara medveten om din medvetna eller undermedvetna roll som medföljer att du är just du.