Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Jan 31, 2024

Charlie och Lennart värmer upp med lite samtal om väder och Natofrågan innan de ger sig in på att diskutera boken ”Homo Deus” av Yuval Noah Harari, vilket de kommer fortsätta med under den kommande månaden.

Kommer Sverige gynnas finansiellt och på andra sätt av att komma med i Nato? Eller ska vi bara vara...


Jan 24, 2024

Vi svarar på en lyssnares fråga om varför podden heter som den gör, och passar på att bli personliga i en avstämning i vad som är "ett rikt liv" för oss i detta nu.

Vi bjuder också på uppslag om hur man kommer till botten med sitt "varför".


Jan 17, 2024

Vad är nytt i ditt liv och vad betyder "att fixa med det förflutna”?

Idag reflekterar Lennart och Charlie i frågor som bland annat innefattar detta;

– Vad är nytt med 2024? 

– Vad blir möjligt om man skapar nytt istället för att försöka igen, med samma sak, på samma...