Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Apr 24, 2024

Vi undersöker om hur livet blir om man alltid jagar de "tio fåglarna", eller hur det blir om man istället sitter still och klappar på samma fågel – både i området pengar och i en rad andra områden.


Apr 17, 2024

Charlie och Lennart undersöker hur man vet varför man gör de val man gör.

Är det för min skulle eller för någon annans skull?

Är det ens viktigt?


Apr 10, 2024

80% av all oro är obefogad sägs det, men Charlie påstår att det är 100%.

Vi tittar på hur bilden av vår framtid påverkar nuet, och vikten av att kunna välja om jag skall associera mig med den bilden, eller dissociera mig från den.


Apr 3, 2024

Podden om känslor, för en månad sedan, har lett till spännande samtal i FB-gruppen.

Charlie och Lennart spinner vidare på det, och skärskådar om man ska följa sitt hjärta, eller låta hjärnan göra jobbet... eller ingetdera...