Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Feb 23, 2022

Hur får vi de olika delarna i livet att gå ihop, och finns den en gemensam lösning till flera av våra problem? Charlie och Cathrin går igenom hur orsark och verkan hänger ihop och hur vi kan få vardagens utmaningar att lira tillsammans.


Feb 16, 2022

En gåta om en gethandlare lade grunden för veckans avsnitt om hur storytelling kan skapa helt andra resultat än vad matematiken visar. Storytelling har just en stor inverkan på hur vi ser på värdet av olika saker, men är det alltid så relevant? Varför undviker vi att göra en bra affär om vi vet att affären...


Feb 9, 2022

Oavsett vad vi vill åstadkomma i livet är vi på ett eller annat sett beroende av andra människor. Vare sig det gäller organisationen i en bostadsrättsförening eller i idrottssammanhang är det viktigt att ha ett välfungerande team och tydligt ledarskap för att nå bästa reslutat. Hur utser vi på bästa sätt...


Feb 2, 2022

Ett effektivt sätt att skapa nya resultat och få ut mer 2022 är att skapa fler och bättre affärer. Affärer gäller dock inte bara den finansiella ekonomin, utan även hur du byter dig till mer tid, mer pengar och mer energi. Hur kan du skapa större värden genom att göra bättre affärer, och vart finns...