Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Feb 24, 2021

Kommunikation handlar inte bara om vad du säger, utan även hur du säger det. Charlie och Cathrin pratar om hur sättet att kommunicera kan uppfattas av andra och vikten av att anpassa tonen efter sammanhanget. Vi diskuterar också frågan om att alltid vara sig själv i sitt sätt att kommunicera är en gåva...


Feb 17, 2021

Hur kan vi använda vårt sätt att kommunicera för att skapa nya resultat i våra liv? Lennart och Cathrin diskuterar kommunikationens betydelse för att förbättra våra relationer, hur vi blir bättre säljare och hur vi kan kommunicera bättre med både vänner och familj. Dessutom faran med att brista i...


Feb 10, 2021

Niklas och Lennart unnar sig att gräva djupare i ämnet energi och reflekterar över hur vår energi påverkar vårt välmående, och hur vårt välmående påverkar vår energi. Hur hänger fysisk och mental energi ihop? Hur kan vi agera när vi själva eller någon omkring oss känner sig ledsen? Vad är ilskans...


Feb 3, 2021

Vad kan du själv göra för din egen energi, och hur kan du ta till vara på den för att ge till andra? Lennart och Niklas tar grepp om ämnet energi, hur du skapar den, hur du sprider den och hur du själv gynnas av att föregå med gott exempel i energifrågan.