Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Apr 10, 2024

80% av all oro är obefogad sägs det, men Charlie påstår att det är 100%.

Vi tittar på hur bilden av vår framtid påverkar nuet, och vikten av att kunna välja om jag skall associera mig med den bilden, eller dissociera mig från den.


Apr 3, 2024

Podden om känslor, för en månad sedan, har lett till spännande samtal i FB-gruppen.

Charlie och Lennart spinner vidare på det, och skärskådar om man ska följa sitt hjärta, eller låta hjärnan göra jobbet... eller ingetdera...


Mar 27, 2024

Många prognoser visar att de hårda ekonomiska vindarna som blåst kring många av våra knutar, börjar mojna. Vad händer då?

Hur njuter man av bättre väder utan att sälja vinterjackan inför nästa storm?


Mar 20, 2024

Charlie och Lennart berättar om Balansekonomis sista AW och vrider och vänder på frågan om hur man vet att ens drömmar är ens egna, och inte någon annans.

Spelar det ens någon roll när man väljer vad man skall sträva mot?


Mar 13, 2024

Samtalet kring perspektiv, fortsätter med hur svårt det är när våra känslor drar iväg med oss.

Vi tittar på hur ansvariga vi egentligen kan vara för våra tillfälliga känsloyttringar, och vad det egentligen innebär att be om förlåtelse för sitt beteende.