Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Feb 28, 2024

Charlie och Lennart delar med sig av hur de befinner sig mitt inne i centrum av ”förändringens tider” och diskuterar hur svårt det kan vara att hitta kreativiteten, om man inte är i kontakt med VARFÖR man gör något.

 


Feb 21, 2024

Charlie och Lennart avslutar diskussionen kring boken  ”Homo Deus” av Yuval Noah Harari, med att bland annat diskutera begreppet ”Dataismen” 

Vad händer när människor inte längre är den största intelligensen? Blir vi överflödiga och på sikt utraderade? Eller kommer vi bara få ännu högre livskvalitet...


Feb 14, 2024

Charlie och Lennart fortsätter bena ur boken ”Homo Deus” av Yuval Noah Harari, och vi har nu kommit in på det som gör människan till dominerande arten, med vår förmåga att fantisera, resonera och värdera det vi upplever. Detta förstärkt med förmågan att skriva ner våra berättelser.

 Vi kommer fram till...


Feb 7, 2024

Charlie och Lennart fortsätter diskutera boken ”Homo Deus” av Yuval Noah Harari, och har kommit fram till människans utveckling från jägare till jordbrukare. Att människan från början levde i harmoni med djur och natur för att idag bli härskare över jorden.

 

En av bokens mest utmanande tanke är också...