Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Sep 11, 2019

Andra avsnittet på temat Äventyr. Är det någon skillnad på ett planerat äventyr och ett äventyr som uppstår när du minst anar det? Måste ett äventyr vara lustfyllt, och på vilket sätt kan äventyr bidra till ett rikare liv?