Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Feb 26, 2020

Vad är den egentliga nyttan med empati? Vi gräver djupare i skillnaden mellan empati och sympati och tar en ny vinkel på ämnet i form av hur stor empati du har för dig själv, vilket resulterar i hur du kan använda empati för att maximera ditt självledarskap.