Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Jul 15, 2020

En studie som Niklas har kommit över visar att man bör reflektera 8 timmar om dagen. Kanske låter det som vansinnigt länge, men vid närmare eftertanke är det kanske väl investerad tid. Miia och Niklas diskuterar hur man ska nå upp till 8 timmar reflektion per dag genom olika sätt att reflektera, ensam, tillsammans med andra, i aktivitet och i lugn. Hur borde man reflektera mer och reflekterar vi för mycket i onödan?