Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Feb 3, 2021

Vad kan du själv göra för din egen energi, och hur kan du ta till vara på den för att ge till andra? Lennart och Niklas tar grepp om ämnet energi, hur du skapar den, hur du sprider den och hur du själv gynnas av att föregå med gott exempel i energifrågan.