Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


May 25, 2022

Vi har inte alltid möjligheten att styra över alla omständigheter omkring oss. Vissa saker kan vi påverka och andra inte. Hur mycket ska vi anstränga oss för att ändra vår tillvaro och när ska vi välja det som är?