Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Nov 27, 2019

Premiäravsnittet på temat Engagemang! Vilket bättre sätt finns att kicka igång det nya ämnet än med vår egen engagemangs-mästare Niklas Delmar? Hör också Lennart och Maria sätta begreppet engagemang på prov och fråga sig vad engagemang egentligen är.