Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden

Mar 27, 2024

Många prognoser visar att de hårda ekonomiska vindarna som blåst kring många av våra knutar, börjar mojna. Vad händer då?

Hur njuter man av bättre väder utan att sälja vinterjackan inför nästa storm?


Mar 20, 2024

Charlie och Lennart berättar om Balansekonomis sista AW och vrider och vänder på frågan om hur man vet att ens drömmar är ens egna, och inte någon annans.

Spelar det ens någon roll när man väljer vad man skall sträva mot?


Mar 13, 2024

Samtalet kring perspektiv, fortsätter med hur svårt det är när våra känslor drar iväg med oss.

Vi tittar på hur ansvariga vi egentligen kan vara för våra tillfälliga känsloyttringar, och vad det egentligen innebär att be om förlåtelse för sitt beteende.


Mar 6, 2024

Vi pratar om hur viktigt det är att kunna ta olika perspektiv utan att hamna i position, så väl i att hindra krig i världen, som krig i hemmet.

Vi pratar om misstaget i att "burka" och hur man gör för att se saker på nytt sätt, utan att tappa sig själv.