Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Dec 27, 2019

I andra avsnittet på temat Berikande Resurser pratar Charlie, Pia och Cathrin om vika resurser som berikar deras liv och hur det går att plocka fram resurserna när de behövs. Finns det kanske fler outnyttjade resurser som man inte ens är medveten om att man har omkring sig?