Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Jan 15, 2020

I detta avsnittet spinner vi vidare på ämnet om att vara ombytt för matchen, att vara förberedd för de utmaningar som står framför en och att ha rätt mindset i livets olika delar. Hur många matcher vill du ha igång samtidigt, har du för få eller för många som pågår just nu? Och hur urskiljer du vilka matcher du ska prioritera? Vi tar även en titt på att vara ombytt till matchen ur ett företagsperspektiv.