Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Nov 25, 2020

Alla har vi någon gång tröttnat på klyschan "Det är inte hur du har det, utan hur du tar det", och därför ställer vi floskeln till rätta. Är det en överskattad idé som är fin i tanken men omöjlig i praktiken, eller är det perspektivets grundbult för att leva ett lyckligare liv?