Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


May 26, 2021

För att skapa ett rikt liv behövs en rad olika ingredienser. Tid, pengar och energi är ovärderliga resurser och verktyg för att ta sig framåt och nå nya nivåer i sitt liv. Men det finns ett verktyg som är avgörande för att få dessa resurser att bli en tillgång och kunna växa, nämligen egenskapen av att göra. Hur går vi från ord till handling och börjar skapa resultat på riktigt? Hur navigerar vi i gränslandet mellan vision och aktion? Charlie och Lennart guidar oss genom hur vi inte bara planerar för framgång, utan också agerar för att nå den.