Preview Mode Links will not work in preview mode

rikedomspodden


Mar 20, 2024

Charlie och Lennart berättar om Balansekonomis sista AW och vrider och vänder på frågan om hur man vet att ens drömmar är ens egna, och inte någon annans.

Spelar det ens någon roll när man väljer vad man skall sträva mot?